Kim był św. Michał Archanioł? Czy warto mieć jego figurę w domu?

Kim był św. Michał Archanioł? Czy warto mieć jego figurę w domu?

figura św. michała archanioła

Szatan stara się podchodzić ludzi z różnych stron. Niestety, sporo ludzi ulega pokusom i daje się złapać w sidła złego. Trzeba zatem mieć ufność w Panu Bogu i wierzyć, że będzie on nas wspierał w trudnych sytuacjach i nie będziemy się skłaniać ku grzechowi. Dzięki Bogu mamy kilku świętych czy aniołów, którzy pomagają nam w codziennej walce i modlą się za nas. Jednym z takich świętych jest Archanioł Michał. Kim on był i jak można się do niego modlić? Zapraszamy do naszego artykułu.

Św. Michał Archanioł – opis

figura św. michała archanioła

Św. Michał Archanioł to najpotężniejszy z archaniołów, który stanął jako pierwszy do walki z szatanem, a w zasadzie grupą aniołów, którzy zbuntowali się Panu Bogu i nie chcieli jemu służyć. Jest on przywódcą aniołów walczących z diabłem, czego konsekwencją było zesłanie nieczystych duchów do piekieł, by tam przeżywali swoje męki. Co ciekawe, również religia islamska uważa Archanioła Michała za jednego z ważniejszych aniołów. Można powiedzieć nawet, że jest on czczony praktycznie przez wszystkie największe religie świata, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że jego pochodzenie jest właściwe chrześcijaństwu i judaizmowi.

Jak prosić o wsparcie św. Michała Archanioła?

Przede wszystkim w modlitwie. Leon XIII stworzył tę modlitwę po tym, gdy miał widzenia złych duchów. Modlitwę tę nakazał odmawiać po zakończonej Mszy Świętej wraz z trzykrotnym „Zdrowaś Maryjo”. Jest ona prywatnym egzorcyzmem, który warto odmawiać każdego dnia. Również dobrym rozwiązaniem będzie postawienie w domu figury św. Michała Archanioła chroniącej nasze mieszkanie przed wejściem do niego złego.