Krzyż Świętego Benedykta – ratunek od niebezpieczeństwa i pokus

Krzyż Świętego Benedykta – ratunek od niebezpieczeństwa i pokus

Katolicy od wielu lat głęboko wierzą w ogromną moc zawartą w świętych sakramentaliach. Szczególnym znakiem wiary i katolicyzmu jest Krzyż Świętego Benedykta.

To sakramentalium katolickie zawierające napisy oraz symbole z życia świętego Benedykta z Nursji, a także krzyż z wydrążonymi pierwszymi literami wyrazów z modlitwy egzorcyzmu.

Zawarta w Krzyżu św. Benedykta moc ma chronić ludzi od niebezpieczeństwa zarówno cielesnego jak i duchowego, chronić przed czarami, truciznami a także pokusami szatana, dlatego używany on jest zazwyczaj w formie medalika noszonego na szyi.

Historia i wygląd Krzyża św. Benedykta

Medalik z Krzyżem św. Benedykta stał się popularny w XI wieku, dzięki doznaniu uzdrowienia człowieka ukąszonego przez węża. Chory był wówczas w agonii a żadne leki i olejki nie odnosiły skutku. Wtedy to właśnie we śnie ujrzał starca, w którym rzekomo rozpoznał właśnie świętego Benedykta. Wtedy starzec dotknął krzyżem jego rany a choroba zniknęła bez śladu.

Na awersie medalionu znajduje się mnich ubrany w zakonny strój z kapturem trzymający w prawej ręce krzyż, a w lewej księgę – regułę zakonu. Obok Ojca świętego znajduje się także napis Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż świętego Ojca Benedykta. U jego stóp znajdują się symbole władzy opata – mitra oraz kruk.

Rewers medalika zawiera umiejscowiony na samym środku krzyż, na którym wydrążone zostały pierwsze litery wyrazów modlitwy egzorcyzmu. Dookoła Medalionu również wydrążony jest literowy skrót, oznaczający – Idź precz szatanie, nie kuś mnie do złego, złe jest to co podsuwasz, sam pij swoje trucizny.