Świeca paschalna- symbolika i znaczenie

Świeca paschalna- symbolika i znaczenie

Wielkanoc to czas szczególnie ważny dla katolików. Zaczyna się w Wielką Sobotę, tuż po zachodzie słońca. Uroczystości rozpoczyna liturgia światła, w której najważniejszą rolę odgrywa Paschał, czyli świeca paschalna odlana z wosku.
Jest ona duża, ma na sobie różne symbole i umieszcza się ją obok prezbiterium, albo ambony na cały okres wielkanocny.

Świeca paschalna- co oznaczają symbole umieszczane na niej?

Ogień, który znajduje się na świecy oznacza światło Chrystusa. Jest także symbolem słupa ognia, który towarzyszył Izraelitom w drodze przez pustynię. Pięć czerwonych gwoździ to symbol ran Chrystusa. Krzyż umieszczony na świecy to symbol śmierci i męki Chrystusa. Rok oznacza, ze Jezus jest wśród ludzi przez cały czas, bez względu na datę. Alfa i Omega, czyli pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego, umieszczone na świecy, oznaczają koniec i początek, czyli Chrystusa.

Jak wyglądają obrzędy religijne w wielka sobotę?

Uroczystości wielkiej soboty rozpoczynają się od poświęcenia na zewnątrz ognia przez kapłana. Później zapala się świecę paschalną, na której kapłan robi znak krzyża i wypowiada różne słowa skierowane do Chrystusa. Następnie świeca jest przenoszona do ciemnego miejsca wewnątrz świątyni, gdzie czeka do Niedzieli Wielkanocnej. W tym czasie, wierni zgromadzeni w kościele, zapalają świeczki przyniesione z domu i przekazują między sobą dobra nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa.