| Krajowe Biuro ¦DM | Centra ¦DM | Komitet Brazylijski | Papieska Rada ds. ¦wieckich | Linki       TM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  
¦wiatowe Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku!Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM60 seconds for Ukraine / 60 sekund dla UkrainyCz@t ze Słowem! - program dla każdej parafii

Krajowe Biuro ¦DM

Organizacj± ¦DM w Polsce zajmuje się Krajowe Biuro Organizacyjne ¦wiatowych Dni Młodzieży.

Jest to instytucja powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, której zasadniczym celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polskich grup w ¶wiatowych oraz europejskich spotkaniach młodych organizowanych pod patronatem Papieskiej Rady ds. ¦wieckich z Watykanu.

Z ramienia Konferencji Episkopatu opiekunem Biura jest Przewodnicz±cy Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży - Bp Henryk Tomasik, dyrektorem Biura - ks. Grzegorz Suchodolski, koordynatork± sekcji tłumaczeń - Katarzyna Osińska, administratorem stron internetowych - Jacek Garbaczewski.


Krajowe Biuro Organizacyjne ¦wiatowych Dni Młodzieży
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
(budynek Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, II piętro, pokój 236)
tel/fax 22 530 49 31 
sekretariat - biuro@sdm.org.pl
dyrektor - suchodolski@sdm.org.pl  
administrator admin@sdm.org.pl

strony internetowe: www.sdm.org.plwww.rio13.pl
facebook: http://www.facebook.com/swiatowydzienmlodziezy

Konto bankowe:
przelew w PLN - Kredyt Bank SA o/Siedlce, 
nr konta 50 1500 1663 1216 6004 5100 0000

przelew w EUR - Kredyt Bank S.A. kod swift (BIC): KRDBPLPW, 
nr konta (IBAN) - PL 66 1500 1663 1216 6009 2986 0000

POLSKA KWATERA ¦DM W RIO DE JANEIRO
W dniach 16-30 lipca polskie Biuro ¦DM będzie funkcjonowało w samym centrum wydarzeń w Rio de Janeiro. W tym celu Biuro ¦DM podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym POLONIA, które na ten czas udostępniło swoje pomieszczenia.

Polska Kwatera ¦DM będzie czynna w godz. 9.00-20.00. W awaryjnych sytuacjach kontakt poprzez telefony komórkowe.

Adres Polskiej Kwatery ¦DM:
    Rio de Janeiro, Rua Laranjeiras, 540
    tel. brazylijski: (0055) (21) 2557 13 18
    kom. ks. Grzegorz Suchodolski: (0055) (21) 8282-1355
    kom. Katarzyna Osińska: (0055) (21) 8282-1924
    e-maile i strony internetowe: j.w.

                              
 

 
 


                                                                                       Krajowe Biuro Organizacyjne ¦wiatowych Dni Młodzieży
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

biuro@sdm.org.pl